5 powodów, dla których warto korzystać z PR

Public Relations są często postrzegane jako działania dodatkowe, wspierające marketing i sprzedaż. Oczywiście, może tak być.

Należy jednak pamiętać, że PR to również potężne narzędzie tworzące społeczne ramy dla tego, by inne obszary działania firmy były w ogóle możliwe. Dlaczego?

PR nie namawia, nie wymusza, nie przekonuje. PR stwarza sytuację, w której Twoi klienci świetnie rozumieją posunięcia Twojej firmy.
PR to dialog, rozmowa, budowanie relacji. Słuchamy głosu otoczenia i odpowiadamy na jego potrzeby, rozwiązujemy problemy, pokazujemy nowe szanse.
PR jest pozytywny i tak też jest postrzegany przez jego odbiorców. Nie jest reklamą.
PR to eksperckość. Szansa na pokazanie firmy jako lidera, organizacji wyznaczającej standardy dla rynku.
PR to naturalność. Znajdujemy się w naturalnym otoczeniu i tak też staramy się zachować.

Czesto spotykamy się z pytaniem: jak to się przekłada na konkretne zyski w sprzedaży?

Dobre relacje z klientami to niższy koszt ich utrzymania
Dobre relacje z klientami to niższe koszty pozyskania nowych klientów
Dobre relacje z klientami to naturalny buzz budujący silna markę bez dodatowych kosztów

Na początek to chyba sporo prawda?

 

 

Designed by steckiewicz © 2019 Brand Gravity. All rights reserved.